Novinky

                                         Rozhodnutie_riaditeľské_voľno.pdf

                                         OZNAM_STRAVOVANIE.pdf

Materská škola

                                        Vyhlasenie_o_bezinfekčnosti.pdf

                                        Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_na_povinné_predprimárne_vzdelávanie.pdf

                                        Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_na_predprimárne_vzdelávanie.pdf

                                        Písomné_vyhlásenie_k_podaniam_týkajúcich_sa_výchovy_a_vzdelávania.docx

                                        Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_k_podaniam_elektronickou_poštou.docx

Prípravný ročník

                                        PRÍPRAVNÝ_ROČNÍK.pdf

Špeciálna základná škola

                                        Žiadosť_na_vzdelavanie_v_ŠZŠ_2023_2024.pdf

Praktická škola

                                       Kriteria_prijatia_ziaka_do_Praktickej_skoly_2023_2024.pdf

                                        Podmienky_prijatia_žiakov_do_Praktickej_školy.pdf

Tlačivo na poukázanie 2% z dane

                                      Tlačivo_na_preukázanie_2__z_dane.pdf

Oznam školskej jedálne

                                        ODHLASOVANIE_ZO_STRAVY.pdf