OZNAM_STRAVOVANIE.pdf

                                 Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti_platné_v_šk.roku_2022_2023.pdf

                                 Oznam_pre_osoby_vstupujuce_do_objektu_školy_platne_v_šk.roku_2022_2023.pdf

                                 Preberaci_protokol_na_preberanie_antigenovych_samostestov_v_šk.roku_2022_2023.pdf 

                                 Potvrdenie_o_vykonaní_antigénového_samostestu.pdf 

Materská škola

                                        Oznam_o_zápise_detí_do_materskej_školy_pre_deti_s_ŠVVP.pdf

                                        Vyhlasenie_o_bezinfekčnosti.pdf

                                        Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_na_povinné_predprimárne_vzdelávanie.pdf

                                        Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_na_predprimárne_vzdelávanie.pdf

                                        Pisomne_vyhlasenie_o_dorucovani_pisomnosti_MŠ.pdf

Prípravný ročník

                                        PRÍPRAVNÝ_ROČNÍK.pdf

Špeciálna základná škola

                                        Žiadosť_na_vzdelavanie_v_ŠZŠ_2023_2024.pdf

                                        Pisomne_vyhlasenie_o_dorucovaní_pisomnosti_ŠZŠ.pdf

Praktická škola

                                       Kriteria_prijatia_ziaka_do_Praktickej_skoly_2023_2024.pdf

                                        Podmienky_prijatia_žiakov_do_Praktickej_školy.pdf

Tlačivo na poukázanie 2% z dane

                                      Tlačivo_na_preukázanie_2__z_dane.pdf

Oznam školskej jedálne

                                        ODHLASOVANIE_ZO_STRAVY.pdf