Oznam_o_zápise_dieťaťa_na_predprimárne_vzdelávanie.pdf

                                                            Plánované_aktivity_ŠMŠ_v_čase_letných_prázdnin_od_01.07._do_16.07.2021

                                                            Vyhlásenie_zákonného_zástupcu

                                                            Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_na_predprimárne_vzdelávanie

                                                            Ziadost_o_prijatie_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky

    tanec bez hranic 009