Ziadost_o_prijatie_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky

                                                         Oznam_o_zapise_dieťaťa_na_predprimarne_vzdelavanie.doc

                                                         Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekčnosti.pdf

                                                         Čestné_vyhlásenie_zákonného_zástupcu

                                                         Podmienky_prijatia_do_Praktickej_školy_v_školskom_roku_2021_2022

tanec bez hranic 009

  Ziadost_o_prijatie_na _predprimarne_vzdelavanie