Praktická škola zabezpečuje vzdelávanie a prípravu žiakov s mentálnym postihnutím                         na jednoduché povolania.

Škola má tri ročníky.

Praktické vyučovanie žiakov sa zameriava na:

  • domáce práce a údržba domácnosti, ktoré prebieha v penzióne pre seniorov v  Trnave              (Domov dôchodcov)
  • prípravu jedál a výživu, ktoré prebieha v rámci priestorov školy .