Praktická škola zabezpečuje prípravu žiakov s mentálnym postihnutím na jednoduché povolania. Má tri ročníky. Prax žiakov prebieha v penzióne Trnava (Domov dôchodcov) so zameraním na domáce práce a údržbu domácnosti.