Školský klub pracuje pri Spojenej škole v organizačnej zložke ŠZŠ a jeho cieľom je výchova mentálne postihnutých žiakov v čase mimo vyučovania a zároveň rozvíjať prirodzený talent každého dieťaťa formou záujmových útvarov.

Školský klub pracuje zároveň aj pri ZŠ pri nemocnici, ktorého cieľom je uľahčiť a psychicky ľahšie prekonať zdravotný handicap, pre ktorý je dieťa hospitalizované.