Špeciálna základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím a s diagnózou autizmus.