Špeciálna základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím,     s viacnásobným postihnutím, s diagnózou autizmus alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.