Špeciálna materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých detí predškolského veku. V SMŠ bude prebiehať výchovný proces s celodennou prevádzkou.

Jedna trieda je zameraná na overovanie experimentu výchovy a vzdelávania detí s diagnózou autizmus.