pdfObjednávka - GO PAP

pdfObjednávka PLANEO

pdfObjednávka EKOLAS

pdfObjednávka Pilát ciachovanie teplomerov

pdfObjednávka- školské potreby GO PAP

pdfObjednávka - nákup tonerov

pdfObjednávka - nákup pracovných plášťov

pdfObjednávka - nákup chladničky

pdfObjednávka - aSc agenda

pdfObjednávka-nákup čistiacich prostriedkov

pdfObjednávka - tlačiareň

pdfObjednávka-multifunkčné zariadenie EPSON

pdfObjednávka-školské potreby

pdfObjednávka-školské potreby

pdfObjednávka-revízia hasiacich prístrojov a hydrantov

pdfObjednávka -odborná prehliadka elektrických spotrebičov

pdfObjednávka -kino hviezda

pdfObjednávka - sedacia súprava BIBIONE

pdfObjednávka-revízia signalizačného zariadenia

pdfObjednávka revízia plyn

pdfObjednávka nákup teplomerov do ŠJ

pdfObjednávka nákup kuchynských potrieb CKD Market

pdfObjednávka -dezinfekcia priestorov školy

pdfObjednávka nákup obrusoviny 2012/18

pdfObjednávka-nákup xeroxového papiera 2012/17

pdfObjednávka-nákup kancelárskeho materiálu 2012/16

pdfObjednávka-školské potreby 2012/15

Objednávka-školské potreby 2012/14

Objednávka-nákup elektro CKD market 2012/13

Objednávka-náplne do tlačiarní 2012/12

pdfObjednávka-oprava umývačky riadu 2012/11

pdfObjednávka-výmena ističov 2012/10

pdfObjednávka - oprava elektriny 2012/09

pdfObjednávka-oprava kopírky SHARP 2012/08

pdfObjednávka -oprava umývačky riadu 2012/07

pdfObjednávka -poštové poukážky 2012/06

pdfObjednávka učebné pomôcky 2012/05

pdfObjednávka LEGO 2012/04

pdfObjednávka aSc rozvrhy 2012/03

pdfObjednavka LEGO 2012/02

pdfObjednávka - diagnostika závad notebooku 2012/01